Gdzie stosuje się farby ogniochronne?

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiektach użyteczności publicznej oraz w miejscu pracy lub nauki jest jednym z najlepiej przestrzeganych i monitorowanych przez służby przepisów. Dzieje się tak, ponieważ wszystkim nam drogie jest bezpieczeństwo naszych bliskich, przyjaciół, krewnych i współpracowników. Dlatego jednym z najczęściej wykorzystywanych w wielu branżach rozwiązań w zakresie przestrzegania przepisów BHP jest zastosowanie farb specjalnych o właściwościach ognioochronnych. 

Właściwości farb ognioochronnych

Farby ogniochronne stosuje się jako formę licznych zabezpieczeń w wielu ośrodkach pożytku publicznego oraz wszystkich tych miejscach, w których w razie wybuchu pożaru konieczna będzie ochrona znajdujących się wewnątrz budynków ludzi. Farby ognioodporne przy temperaturze 550 stopni Celsjusza zaczynają stopniowo zamieniać swoją strukturę i pęcznieją i tym samym uniemożliwiają dotkniecie nagrzanej powierzchni. Oznacza to, że zastosowanie farb ochronnych powoduje, że pęczniejąca farba powoduje odgrodzenie nagrzanej konstrukcji nośnej. Dzięki pokryciu konstrukcji nośnej farba ognioochronną unika się zmiany plastyczności stali i chroni przed zawaleniem budynku, ponadto widoczne gołym okiem stają się te powierzchnie, które pod wpływem nagrzania mogłyby doprowadzić do znacznego poparzenia, licznych urazów lub śmierci. 

Jak zabezpieczyć konstrukcje budynku przy użyciu farb ognioochronnych

W celu zabezpieczenia konstrukcji nośnych stosuje się nakładanie farb o różnej grubości. Potrzebną do nałożenia na konstrukcję grubość warstwy farby ognioochronnej uzależnia się od czasu niezbędnego do przeprowadzenia sprawnej ewakuacji z płonącego obiektu. Ten czas mierzony jest w minutach, zazwyczaj podaje się go w zakresach np. 30, 45, 60 lub 120. 

Aby farby ognioochronne mogły pełnić swoje zadanie, należy pamiętać o tym, aby nakładać je zgodnie z zaleceniami producenta na wcześniej odpowiednio przygotowaną powierzchnię. Powierzchnię tę należy uprzednio dokładnie wyczyścić, przed nałożeniem farby należy sprawdzić, czy jest sucha i odtłuszczona. Kolejnym krokiem jest przygotowanie pierwszej warstwy, w tym celu stosuje się podkład epoxydowy. Dopiero wówczas można bez obaw o utratę właściwości farby ognioochronnej pokryć nią docelowe powierzchnie i następnie po jej wyschnięciu zabezpieczyć ja farbą nawierzchniową poliuretanową

Gdzie stosuje się farby ognioochronne

Farby ognioochronne są rodzajem farb specjalnych stosowanych do pokrycia wszelkich powierzchni, które wymagają dodatkowej warstwy mającej stanowić  ochronę przed działaniem ognia. Są to również farby należące do kategorii farb przemysłowych nadających się do pokrycia zróżnicowanych powierzchni znajdujących szerokie zastosowanie w licznych branżach, np. halach produkcyjnych w branżach przemysłowych, handlowych, w szkołach i domach kultury itd. 

Nasza firma Frankowski Coating jest dystrybutorem farb ognioochronnych firmy Carboline. Są to produkty odznaczające się specyficznymi właściwościami sprawdzającymi się nawet w najtrudniejszych warunkach. Proponowane przez nas farby ognioochronne są zdolne wytrzymać temperaturę do 550 ℃, co czyni je niezastąpioną warstwą izolacyjną stosowaną, np. do malowania konstrukcji metalowych narażonych na bezpośrednie działanie ognia. Z racji swojej wytrzymałości na działanie warunków atmosferycznych, farby ognioochronne można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. 

Farby ognioochronne mają wiele zastosowań także dlatego, że pełnią kilka dodatkowych funkcji. Jedną z owych funkcji jest ochrona materiału pokrytego warstwą farby firmy Carboline. Dzięki swoim właściwościom farby te zabezpieczając powierzchnie nie pozwalając na jej uszkodzenie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pokrywania za pomocą tejże farby elementów stalowych mogących ulec nagrzaniu na skutek działania ognia. Dlatego z powodzeniem stosuje się farby specjalne ognioochronne do malowania elementów budynków użyteczności publicznej oraz budynków prywatnych. Pokrywa się nią także elementy stalowe lub metalowe w dużych obiektach, np. zaznaczając za ich pomocą drogę ewakuacyjną. Do tej grupy obiektów, w których jest najczęściej stosowana możemy zaliczyć: kina, teatry, muzea, baseny, szkoły, hale sportowe czy galerie handlowe, pałacyki itp. Coraz częściej farby ognioochronne znajdują także zastosowanie jako zabezpieczenie stref bezpiecznych i służą do pokrywania mniejszych elementów konstrukcji, takich jak płyty ścienne, ścianki działowe itp.